E: secretaris@stichtingtanker.nl
Stichting 't Anker |
Home

’t Anker, gelegen aan de Sint Annastraat 27 te Reuver-Offenbeek is een multifunctioneel gebouw waar diverse verenigingen en instellingen dankbaar gebruik van maken. Naast de jeugdvereniging Jong Nederland Reuver-Offenbeek maakt ‘t Rovertje er gebruik van voor de buitenschoolse opvang van de groep “de Schatrovers”. Ook het Kernoverleg Offenbeek maakt gebruik van deze accommodatie, die daarnaast in het weekend veelvuldig door incidentele huurders gebruikt wordt. Het gebouw dateert uit 1990 en zal in de nabije toekomst aangepast worden aan de eisen van deze tijd. Daarmee zullen ook andere groepen en (ouder-)verenigingen gebruik kunnen maken van dit gebouw.

Voor meer informatie over het gebouw zie ‘Over ‘t Anker’. Voor meer informatie m.b.t. het verhuur zie ‘Verhuur’.

Website door Ruud Smeets