E: secretaris@stichtingtanker.nl
Stichting 't Anker | Over ’t Anker
Over ’t Anker

Op 3 februari 1990 is ’t Anker geopend als onderkomen voor de toenmalige jeugdverenigingen K.M.G. St. Bernadette en Jong Nederland St. Jansgilde. Beide verenigingen zaten samen in een overkoepelende stichting: Gezamenlijk Jeugdwerk Offenbeek. En daaruit is ook de naam ‘t  Anker voortgekomen, 2 jeugdverenigingen, verbonden door een gezamenlijke stichting.

In 1995 zijn beide jeugdverenigingen gefuseerd tot de huidige hoofdgebruiker JongNL Reuver-Offenbeek.

Het gebouw, met een groot buitenterrein voor sport en spel is in 2008 uitgebreid met een aanbouw aan de achterzijde, bedoeld als extra keuken.

Naast de hoofdgebruiker JongNL Reuver-Offenbeek wordt het gebouw regelmatig verhuurd aan derden voor school- en zomerkampen, bijeenkomsten van het Kernoverleg en bijvoorbeeld familiebijeenkomsten. Sinds 2019 loopt een pilot met ’t Rovertje (buitenschoolse opvang) als een vaste huurder in de dagsituatie.

 

Website door Ruud Smeets