E: secretaris@stichtingtanker.nl
Stichting 't Anker | Over ’t Anker
Over ’t Anker

Op 3 februari 1990 is ’t Anker geopend als onderkomen voor de toenmalige jeugdverenigingen K.M.G. St. Bernadette en Jong Nederland St. Jansgilde. Beide verenigingen zaten samen in een overkoepelende stichting: Gezamenlijk Jeugdwerk Offenbeek. En daaruit is ook de naam ‘t  Anker voortgekomen, 2 jeugdverenigingen, verbonden door een gezamenlijke stichting.

In 1995 zijn beide jeugdverenigingen gefuseerd tot de huidige hoofdgebruiker JongNL Reuver-Offenbeek.

Het gebouw, met een groot buitenterrein voor sport en spel is in 2008 uitgebreid met een aanbouw aan de achterzijde, bedoeld als extra keuken.

Naast de hoofdgebruiker JongNL Reuver-Offenbeek wordt het gebouw regelmatig verhuurd aan derden voor school- en zomerkampen, bijeenkomsten van het Kernoverleg en bijvoorbeeld familiebijeenkomsten. Sinds 2019 loopt een pilot met ’t Rovertje (buitenschoolse opvang) als een vaste huurder in de dagsituatie.

 

Website door Ruud Smeets

Wij gebruiken cookies om uw websitebeleving te verbeteren meer informatie

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Daarnaast gebruiken wij Cookies van Google Analytics om zo bezoekers-statistieken te verzamelen en te monitoren. Wij verzamelen geen gegevens m.b.t. uw locatie en/of social media accounts.

Sluiten